Poniżej przedstawiam wybrane fotografie mikroskopowe krewetek wykonanych w ramach pracy badawczej w Zakładzie Ichtiobiologii, Rybactwa i Biotechnologii Akwakultury Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie.

Paracaridina sp. „Super Princess Bee”
Pigmentacja czarnego pasa

Widoczna dla oka czarna barwa pasa powstaje poprzez nałożenie na siebie niebieskiego pigmentu kutykuli na chromatofory z rozcieńczonym pigmentem brązowym. Pigment w chromatoforach w stanie rozproszenia.

Caridina cf. cantonensis „TiBee”
Pigmentacja segmentów odwłoka

Czerwona barwa chromatoforów występujących między czarnymi pasami (duże czarne plamy) wynika z rozcieńczenia czarnego pigmentu (rozproszenia mniejszej ilości ziaren pigmentu w chromatoforze w porównaniu z komórkami „napakowanymi” pigmentem) oraz nałożenia się pomarańczowej barwy kutykuli. Chromatofory z białym i barwnym pigmentem przeważnie w stanie rozproszenia.

Caridina cf. cantonensis „Snow White”
Pigmentacja segmentów odwłoka.

Chromatofory z białym pigmentem w stanie koncentracji. Wyraźnie widoczna pomarańczowa barwa pigmentu kutykuli.

Caridina cf. serrata „Aura Blue”
Pigmentacja segmentów odwłoka

Chromatofory z czarnym pigmentem barwnym w stanie rozproszenia (większe plamy) oraz koncentracji (drobne plamki). Wyraźnie widoczna niebieska barwa pigmentu kutykuli.

Potamalpheops sp. „Purple Zebra”
Pigmentacja segmentów odwłoka

Różowe zabarwienie pasów wynika z rozcieńczenia pigmentu czerwonego w chromatoforach. Pigment kutykuli w stanie ukrycia.

Caridina cf. serrata „Tangerine Tiger”
Pigmentacja telsona i uropodów

Pomarańczowy pigment kutykuli nałożony na chromatofory z rozcieńczonym czarnym pigmentem .

Paracaridina sp. „Super Princess Bee”
Porównanie pigmentacji czarnego (po lewej) i białego pasa (po prawej)

Pigment biały i barwny w stanie rozproszenia.

Neocaridina denticulata „Blue Velvet”
Pigmentacja segmentów odwłoka

Wyraźnie widoczny niebieski pigment kutykuli oraz chropowatą powierzchnię pancerza.

Caridina cf. cantonensis sp. „White Bee”
Pigmentacja segmentów odwłoka

Chromatofory z białym pigmentem w stanie rozproszenia. Widoczne pozostałości po pasach z pigmentem czerwonym.

Caridina cf. cantonensis sp. „Red Bee”
Pigmentacja telsona i uropodów

Caridina cf. cantonensis sp. „Super Tiger”
Pigmentacja odnóży krocznych

Caridina cf. cantonensis sp. „Super Tiger”
Pigmentacja odnóży krocznych

Caridina cf. cantonensis sp. „Super Tiger”
Pigmentacja okolic rostrum