Zadaniem projektu jest lokalizowanie i obejmowanie monitoringiem roślin i zwierząt akwariowych introdukowanych do polskich wód, w których mogą stanowić zagrożenie dla naturalnego ekosystemu. Inicjatywa jest wspierana przez każdą zainteresowaną osobę, która dostarczy informacje o obserwacji gatunku obcego dla środowiska w postaci lokalizacji i fotografii rośliny lub zwierzęcia oraz śladów jego bytowania na adres: rafal.maciaszek@kumakshrimp.pl. Dostarczone dane pozwolą na kontrolę populacji gatunków obcych w Polsce, a najciekawsze wyniki będą publikowane w postaci ogólnodostępnych artykułów oraz prezentowane na wykładach na konferencjach naukowych i spotkaniach akwarystów.

Zostań łowcą i dołącz do akcji!

     Do udziału w inicjatywie zachęcamy wszystkich zainteresowanych. Szukamy zwierząt akwariowych, w tym ryb, skorupiaków i mięczaków, które zostały wypuszczone lub uciekły z hodowli akwariowej. Interesują nas dane zebrane przede wszystkim na obszarze miast, np. obecnych w parkach oczek wodnych, ale również naturalnych cieków i zbiorników wodnych. Poniżej prezentujemy instrukcję postępowania w przypadku wyrażenia chęci wsparcia projektu.

  • Dokumentacja obserwacji

    Zaobserwowane rośliny zwierzęta należy policzyć, a jeśli to możliwe – udokumentować w postaci fotografii. W przypadku odłowienia wykonaj fotografie pozwalające na sprawną identyfikację gatunku. Jeśli istnieje taka możliwość, zmierz długość i masę ciała każdego z odłowionych osobników. Pamiętaj by przestrzegać obowiązującego prawa i przy braku pewności co do gatunku spróbuj wykonać dokumentacje niekoniecznie go odławiając.

  • Dokumentacja warunków i miejsca odłowu

    Uzupełnij Kartę Obserwacji (do pobrania poniżej). Zapisz datę i godzinę odłowu. Wykonaj fotografie miejsca, w którym dokonano odłowu oraz określ jego współrzędne. Jeśli to możliwe zmierz wybrane parametry fizykochemiczne wody, takie jak temperatura wody czy pH.

  • Przekazanie danych

    Zgromadzone dane i fotografie prosimy przesyłać na adres mailowy rafal.maciaszek@kumakshrimp.pl. Przesłanie danych jest równoznaczne z akceptacją ich dowolnego wykorzystania w celach naukowych, przy zachowaniu do nich praw przez ich autora. Poinformuj nas, czy wyrażasz zgodę na umieszczenie Twojego imienia i nazwiska, opcjonalnie nicku lub reprezentowanej działalności w podziękowaniach za udział na dole tej strony.

DO POBRANIA:
KARTA OBSERWACJI


Wyniki

Partnerzy akcji