SZKOLENIA I DORADZTWO

    Wszystkie szkolenia mają charakter warsztatowy i potwierdzane są certyfikatem uczestnictwa. Istnieje możliwość łączenia poszczególnych szkoleń, modyfikacji ich zakresu oraz wielkości grupy uczestników. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach lub doradztwem zapraszam do kontaktu w celu ustalenia optymalnego czasu i programu szkolenia.

Przygotowanie krewetek do konkursów i wystaw

 • Ocena sędziowska na konkursach międzynarodowych

 • Wybór osobników oraz wstępne przygotowanie

 • Transport i aklimatyzacja

 •  

 • Kumak Shrimp, czyli hodowla krewetek akwariowych

  Moja przygoda z krewetkami rozpoczęła się w roku 2004, kiedy pierwsze skorupiaki dostałem w prezencie od rodziców. Już po kilku latach hodowla liczyła kilkadziesiąt zbiorników, które stały się miejscem obserwacji rozmaitych ras i odmian barwnych krewetek z rodzajów Caridina, Neocaridina, Paracaridina oraz Potamalpheops, a także raków z rodzajów Cambarellus,Cheraxi Procambarus.

 • Prelekcje i publikacje

  Od roku 2010, w którym to w wieku niespełna 18 lat miałem okazję wystąpić na pierwszej konferencji w Krakowie, wygłosiłem już ponad 40 prelekcji, z których znaczna część była prezentowana za granicą. W tym samym czasie napisałem zaledwie 14 publikacji dla takich czasopism jak: "Akwarium", "Magazyn Akwarium", "Shrimp Maniak" czy czeskie "Akwarium". Szczegółowy wykaz prelekcji i publikacji znajduje się na: www.kumakshrimp.pl/publikacje

 • Nowe Rasy

  W tym samym roku zacząłem intensywną pracę nad zasadami selekcji wzorów barwnych krewetek ozdobnych. Na podstawie uzyskanych wyników i obserwacji opracowałem schemat dziedziczenia barw krewetek, dzięki któremu w kolejnych latach uzyskano większość ras krewetek z rodzaju Neocaridina (m.in. "Blue Velvet", "Green Jade" i "Bloody Mary") oraz niektóre rasy z rodzaju Caridina, takie jak "Apple Green" i "Yellow", które jako pierwszy uzyskałem z krzyżowania "Aura Blue" i "Tangerine Tiger", uznawanych dotąd jako odmiany barwne przynależące do różnych gatunków. Wzory barwne otrzymane w wyniku mojej pracy były formami wyjściowymi do otrzymania krewetek "Skunk". Pracowałem również nad udoskonaleniem rasy "Painted Fire Red" i "Fire Red", co pozwoliło na uzyskanie intensywnego ubarwienia całego ciała krewetek obu płci.

 • Ocena sędziowska krewetek ozdobnych

  W 2012 roku po raz pierwszy pełniłem rolę sędziego na konkursie krewetek o zasięgu międzynarodowym. Od tego czasu miałem zaszczyt niejednokrotnie sędziować w konkursach w Holandii (Holland Shrimp Show), we Włoszech (European Shrimps Contest), Francji (Paris International Shrimps Contest) i Polsce (Warsaw Shrimp Contest). Od tego czasu współtworzę kryteria oceny sędziowskiej krewetek ozdobnych. Od roku 2017 pełnie rolę głównego sędziego na konkursach w Paryżu i w Warszawie, które również nadzoruję.

 • Nagrody i wyróżnienia

  W związku z rolą sędziego, w konkursach krewetek uczestniczyłem zaledwie 3 razy, za każdym razem zdobywając nagrody i wyróżnienia. Są to: 6 medali na 6 kategorii na Mistrzostwach Polski Krewetek Akwariowych (3 złota - kategorie "Open", "Neocaridina heteropoda", "Caridina cf. cantonensis "Biene" LOW", 2 srebra - "Caridina cf. cantonensis "Biene" HIGH" i "Caridina cf. cantonensis "Biene" MID" oraz brąz w kategorii "Caridina cf. cantonensis "Tiger""), II miejsce na włoskim European Shrimp Contest 2013 oraz holenderski "Shrimp of the show" za krewetki "Fire Red".

 • Praca badawcza

  Dzięki współpracy z Wydziałem Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie, od 2013 roku realizuję badania z zakresu: ubarwienia (lokalizacja pigmentów, wpływ selekcji wsobnej na ubarwienie), żywienia (rola pokarmu w ubarwieniu, przyrostach ciała, zdrowiu i rozrodzie) oraz chorób krewetek (infekcje bakteryjne i pasożytnicze, diagnostyka i leczenie chorób). Wyniki obserwacji i badań są regularnie prezentowane na moich wystąpieniach w trakcie polskich i zagranicznych konferencji naukowych.

 • Warszawskie Dni Akwarystyki

  W maju 2014 roku po raz pierwszy odbyły się Warszawskie Dni Akwarystyki, obecnie jedno z największych wydarzeń akwarystycznych w Europie, którego celem jest propagowanie akwarystyki i akwakultury oraz stwarzanie możliwości dla rozwoju rynku zoologicznego poprzez aktywizacje różnych grup odbiorców. Wydarzenie tworzone jest przez szereg stale rozwijających się inicjatyw: Warszawskiej Konferencji Akwarystycznej, Międzynarodowej Wystawy Akwariów, Sesji Młodych Ichtiobiologów, Konkursu Wiedzy Akwarystycznej, Konkursu Akwarium dla Przedszkolaka oraz wprowadzonych w roku 2017: Warsaw Aquascaping Contest oraz Warsaw Shrimp Contest. Więcej informacji o Warszawskich Dniach Akwarystyki znajduje się na: www.WarszawskieDniAkwarystyki.pl

 • Towarzystwo Naukowe Branży Zoologicznej "Animalian"

  Od 2016 roku jestem aktywnym członkiem Towarzystwa Naukowego Branży Zoologicznej "Animalian", w ramach którego współorganizuję szkolenia i sympozja dotyczące zagadnień związanych z akwakulturą.

 • World Ornamental Crustacean Association

  W 2017 roku w Szanghaju powstało World Ornamental Crustacean Association, którego jestem współzałożycielem. Stowarzyszenie zajmuje się organizacją systemu międzynarodowych konkursów skorupiaków, przeważnie krewetek i raków, a także tworzeniem ich wzorców rasowych oraz opracowywaniem kryteriów oceny sędziowskiej. Jest jedyną tego typu organizacją na świecie.

 • Skumaj się z Naturą!

  Jednym z projektów realizowanych we współpracy z Towarzystwem Naukowym Branży Zoologicznej "Animalian" jest cykl konferencji przyrodniczych, którego główną rolą jest wsparcie naukowców zajmujących się zagadnieniami związanymi z szeroko pojętą ichtiobiologią i herpetologią poprzez udostępnienie im platformy do wymiany informacji oraz możliwości nawiązania współpracy. Począwszy od roku 2018, będzie to cykl 4 wydarzeń odbywających się na terenie partnerskich instytucji naukowych i przyrodniczych. Więcej informacji: www.SkumajsiezNatura.pl