Poniżej przedstawiam wybrane fotografie mikroskopowe pasożytów i szkodników hodowli krewetek wykonanych w ramach pracy badawczej w Zakładzie Ichtiobiologii, Rybactwa i Biotechnologii Akwakultury Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie.

Ellobiopsis sp. zasiedlający pleopody krewetki z rodzaju Neocaridina

Holtodrilus truncatus zasiedlający powierzchnię oka krewetki z rodzaju Neocaridina

Ellopiopsis sp. zasiedlający pleopody krewetki Neocaridina

Struktury tworzone przez te pierwotniaki często stwarzają dodatkową powierzchnię, z której korzystają szkodniki hodowli krewetek, takie jak rodzaj Vorticella czy Stentor (prawy górny róg fotografii). .

Scutariella japonica – jaja i osobniki dorosłe zasiedlające skrzela krewetki z rodzaju Neocaridina

Holtodrilus truncatus zasiedlający okolice rostrum krewetki z rodzaju Neocaridina

Holtodrilus truncatus zasiedlający okolice rostrum krewetki z rodzaju Neocaridina

Saprolegnia sp. zasiedlający pleopody krewetki z rodzaju Neocaridina