Artykuły branżowe

Rafał Maciaszek, Witold Sosnowski - Hodowla seminaturalna krewetek ozdobnych. Zoobranża 35 (12/18)

Rafał Maciaszek, Dorota Marcinek - Rasa czy odmiana, czyli jak nazywać krewetki ozdobne? Magazyn Akwarium 3/2018 (169)

Rafał Maciaszek, Jiří Libus – Co wiemy o krewetkach (w języku czeskim), Akvárium, Brno 2016

Rafał Maciaszek, Jiří Libus – Diagnostyka chorób pasożytniczych krewetek akwariowych (w języku czeskim)
Akvárium, Brno 2016

Rafał Maciaszek, Jiří Libus – Import krewetek akwariowych z Indii (w języku czeskim)
Akvárium, Brno 2016

Paweł Zarzyński – Nowoczesne Akwarium – Rozwiązania, Trendy, Style – Wywiad
Wydawnictwo PWN, Warszawa 2017

Rafał Maciaszek – Podstawy diagnostyki chorób krewetek akwariowych
Kwartalnik Shrimp Maniak 2, Toruń 2016

Rafał Maciaszek – Co wiemy o krewetkach
Kwartalnik Shrimp Maniak 4, Toruń 2016

Rafał Maciaszek, Jiří Libus – Rafałovy krevety (w języku czeskim) Akvárium, Brno 2016 – WYWIAD

Rafał Maciaszek – Nim krewetki trafią do Polski
Kwartalnik Shrimp Maniak 3, Toruń 2016

Rafał Maciaszek – Choroby krewetek akwariowych, Magazyn Akwarium nr 5/2015 (149)

Rafał Maciaszek – Nowe odmiany barwne krewetek z Chin, Magazyn Akwarium nr 2/2015 (146)

Rafał Maciaszek – Krewetki Caridina cf. serrata "?"Aura Blue"?" i "?"Tangerine Tiger"?", Akwarium nr 147, Magazyn Akwarium 2012

Rafał Maciaszek – Moje uwagi na temat ubarwienia krewetek z rodzaju Neocaridina, Akwarium nr 143, Magazyn Akwarium 2011