Serdecznie zapraszamy młodych naukowców do udziału w Sesji Młodych Ichtiobiologów!

IV Warszawska Konferencja Akwarystyczna to bogate źródło wiedzy przedstawianej w ciekawy sposób przez doświadczonych prelegentów. Jednocześnie Konferencja trwa „zaledwie 2 dni”, co w pewnym stopniu ogranicza ilość możliwych wystąpień w trakcie wydarzenia.

Jednak nie jest to to oczywiście przeszkoda dla zwiększenia objętości wiedzy przekazywanej na Konferencji!
Dlatego właśnie stworzono Konkurs Doniesień Naukowych, który w tym roku przybrał nazwę Sesji Młodych Ichtiobiologów.

  • W ramach SMI, studenci, doktoranci oraz pracownicy naukowi polskich uczelni wyższych oraz instytucji naukowych prezentować będą wyniki swoich obserwacji i badań w postaci tzw. posterów (czyli plakatów przedstawiających w zwięzły sposób doniesienia naukowe).

  • Każdy uczestnik Konkursu krótko zaprezentuje swoją pracę (do 5 minut)  oraz odpowie na pytania Jury złożonego
    z pracowników naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

  • Oceniane będą m.in. poziom merytoryczny oraz sposób prezentacji wyników
  • Wyniki Konkursu przedstawimy podczas oficjalnego zakończenia Warszawskich Dni Akwarystyki w niedzielę 21 maja
  • Na zwycięzców Konkursu czekają nagrody!
    Zapraszamy do udziału

Kontakt:
Magdalena Fajkowska
konkurs@warszawskiedniakwarystyki.pl

Do pobrania:
Regulamin Konkursu (pdf)
Wzór zgłoszenia (dostępny do pobrania w kwietniu)