Warszawska Konferencja Akwarystyczna jest jedyną konferencją naukową w Polsce poświęconą biologii zwierząt akwariowych, podczas której swoje prace przedstawiają studenci i pracownicy naukowi uczelni wyższych, a także specjaliści z całego świata. Tematem przewodnim czwartej edycji konferencji będzie Środowisko naturalne zwierząt akwariowych.

Szczegółowy program konferencji zostanie podany wkrótce.

   Wzbogaceniem tematu konferencji będzie II Sesja Młodych Ichtiobiologów, w ramach której przewidziana jest prezentacja plakatów obrazujących wyniki badań i obserwacji dokonanych przez studentów i pracowników naukowych polskich i zagranicznych uczelni wyższych. 

IV Warszawska Konferencja Akwarystyczna odbędzie się 20 i 21 maja 2017 roku w Auli Budynku 23
na Wydziale Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
(ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa).
Konferencja jest otwarta, a udział w niej bezpłatny.
Wymagana jest rejestracja uczestników w trakcie Konferencji (20 i 21 maja w godzinach 10.00-17.00),
rejestracji dokonujemy przed wejściem na Aulę.